Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương (Là cơ quan trực tiếp thực hiện)
Sở Công Thương (Là cơ quan có thẩm quyền quyết định)
Lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ
Cách thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân, tổ chức
Lệ phí:

1.000.000 đồng/lần/cơ sở

Văn bản quy định lệ phí:
Không
Kết quả thực hiện TTTHC:
Giấy chứng nhận
Thông tin liên hệ:

Sở Công thương tỉnh Hà Nam;

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

Điện thoại: 0351 385 2975; Email: sct@hanam.gov.vn

 

Trình tự các bước thực hiện thủ tục hành chính

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần hồ sơ

(1). Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(theo mẫu 1b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT) 

(2). Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề là kinh doanh thực phẩm;

(3). Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (theo Mẫu 2b Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT);

(4). Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm;

(5). Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm.Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
Mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Đảm bảo an toàn đối với thực phẩm theo Điều 10,12 tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

Hưỡng dẫn

(1). Căn cứ Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

(2). Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm ;

(3). Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương ;

(4). Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩmFile kèm theo
Bổ sung, góp ý      

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua
các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến
nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp
tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Chưa được góp ý