Danh mục thủ tục hành chính
TTHC cấp Sở, Ngành
Tên TTHC:     
TTTên TTHCLĩnh vựcCơ quan 
1 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
2 Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
3 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
4 Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
7 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
8 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
9 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
10 Thủ tục: Đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa. Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
11 Thủ tục: Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa. Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
12 Thủ tục: Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ được TCĐBVN ủy thác quản lý. Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
13 Thủ tục: Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
14 Thủ tục Gia hạn Giấy phép liên vận Cam Pu Chia - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Cam pu chia Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
15 Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia với phương tiện phi thương mại Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
16 Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
17 Thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
18 Thủ tục cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
19 Thủ tục cấp phù hiệu xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
20 Lựa chọn sơ bộ dự án PPP Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, thú y thủy sản. Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
22 Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; kho lạnh bảo quản động vật tươi sống, sơ chế, chế biến bảo quản sản phẩm động vật; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; khu cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, cơ sở thu gom động vật, sản phẩm động vật; cơ sở xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh động vật. Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
23 Đăng ký cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
24 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
25 Cấp chứng chỉ hành nghề thú y Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
12345678910...