Danh mục thủ tục hành chính
Tên TTHC:     
TTTên TTHCLĩnh vựcCơ quan 
1 Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước. Giá công sản Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
2 giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Giá công sản Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
3 Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Giá công sản Phòng Tài chính- Kế hoạch Chi tiết
4 mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Giá công sản Phòng Tài chính- Kế hoạch Chi tiết
5 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Giá công sản Phòng Tài chính- Kế hoạch Chi tiết
6 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
7 Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
8 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
9 Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
12 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
13 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
14 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
15 Thủ tục: Đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa. Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
16 Thủ tục: Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa. Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
17 Thủ tục: Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ được TCĐBVN ủy thác quản lý. Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
18 Thủ tục: Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
19 Thủ tục Gia hạn Giấy phép liên vận Cam Pu Chia - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Cam pu chia Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
20 Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia với phương tiện phi thương mại Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
21 Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
22 Thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
23 Thủ tục cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
24 Thủ tục cấp phù hiệu xe trung chuyển Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
25 Lựa chọn sơ bộ dự án PPP Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
12345678910...