Danh mục thủ tục hành chính
Tên TTHC:     
TTTên TTHCLĩnh vựcCơ quan 
1 Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
2 Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
3 Thủ tục Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
4 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thực phẩm Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
5 Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thực phẩm Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
6 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
8 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
9 Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do hết thời hạn hiệu lực Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
10 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
11 Thủ tục cấp giấy Xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 02 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Công nghiệp Sở Công Thương Chi tiết
12 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Thương mại, dịch vụ Sở Công Thương Chi tiết
13 Thủ tục cấp giấy Xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng) Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
17 Thủ tục cấp Giấy xác nhận khai báo hoá chất sản xuất Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
18 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; kinh doanh; sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
19 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
20 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
21 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghi Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
22 Thủ tục xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
23 Thủ tục thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình mỏ lộ thiên Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
24 Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
25 Thủ tục Thẩm định Hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Chi tiết
12345678910...